Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Ngày 3/10/2023, UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho trên 100 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và Chi cục thuế Khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh. Tham dự khai mạc có Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiên Tùng.

Trong thời gian một ngày, các học viên được tiếp thu các nội dung về: Khái quát chung về kết quả thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC trên Hệ thống Trung tâm Giải quyết TTHC; Hướng dẫn các phương thức đăng ký, đăng nhập, liên kết tài khoản trên Cổng Dịch vụ công; Hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC và quy trình thực hiện số hoá hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; Hướng dẫn khai thác danh mục DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; Tra cứu, khai thác các dịch vụ chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Cũng trong chương trình lớp học, các học viên tiến hành thảo luận, giải đáp những vướng mắc. Đồng thời được hướng dẫn thêm về quy trình thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế đất; quy trình đối soát thanh toán trực tuyến phí, lệ phí; quy trình thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử; khai thác dữ liệu báo cáo trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC phục vụ báo cáo, chấm điểm CCHC.

Trong thời gian qua, công tác CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng luôn được huyện Vĩnh Linh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã tiếp nhận gần 24.000 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận qua mạng trên 12.800 hồ sơ, đạt 53,5%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,9%.

Tuy nhiên, công tác giải quyết TTHC của huyện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia và phát hành biên lai điện tử chưa cao; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp; chứng thực bản sao điện tử còn mang tính hình thức; 2 nhóm dịch vụ công liên thông bước đầu triển khai còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, việc huyện Vĩnh Linh tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử góp phần bổ sung kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan. Từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, đẩy mạnh giải quyết TTHC một cách đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn.

PV

Bài viết liên quan