Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quy hoạch vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra ngày 20/12/2022 đã thông qua Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch và xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Đồ án quy hoạch xác định mục tiêu phát triển của vùng huyện Vĩnh Linh là phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn trên cơ sở phân bổ hợp lý mạng lưới khu công nghiệp - đô thị đồng bộ, hiện đại về hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo môi trường, giữ vai trò là động lực thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH của huyện và vùng lân cận, là trung tâm KT-VH-XH, QP-AN, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển khu vực phái Bắc tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và trở thành huyện phát triển về thương mại- dịch vụ, du lịch vào năm 2040; xây dựng thị trấn Hồ Xá đạt tiêu chí đô thị loại 4, Bến Quan và Cửa Tùng đạt tiêu chí đô thị loại 5, hình thành mạng lưới các trung tâm dịch vụ du lịch Vĩnh Thái, Kim Thạch…, các trung tâm kinh tế- kỹ thuật cụm xã, tạo ra các điểm nhấn cho quá trình đô thị hóa.

Phạm vi quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện, gồm 3 thị trấn và 15 xã với tổng diện tích tự nhiên xấp xỉ 61 nghìn héc ta, tương đương với gần 620 km2.

Đồ án Quy hoạch và xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 cũng đã đề ra định hướng cơ bản về phát triển không gian vùng, phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông; hạ tầng khu dân cư đô thị, nông thôn; phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, môi trường,…

PV

Bài viết liên quan