Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Huyện ủy Vĩnh Linh: Trực báo công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra quý 3/2023

Ngày 2/11/2023, Huyện uỷ Vĩnh Linh tổ chức hội nghị trực báo quý 3/2023 để báo cáo tình hình công tác kiểm tra, tổ chức, dân vận 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; quán triệt một số văn bản mới của công tác tổ chức, kiểm tra, dân vận. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Nhật Quang - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

9 tháng đầu năm 2023, Huyện ủy Vĩnh Linh đã tổ chức triển khai và cụ thể hoá các văn bản, sơ kết, tổng kết những chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, BTV Tỉnh uỷ về công tác cán bộ; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới; kết nạp 119 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó 3 đảng viên là học sinh THPT.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung kiểm tra giám sát chuyên đề, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, giảm về số lượng, nâng cao chất lượng. Thường xuyên theo dõi địa bàn, lĩnh vực, chủ động nắm tình hình, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, khảo sát, tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật 28 đồng chí, chiếm 0,03%; hình thức kỷ luật: khiển trách 21 đồng chí, cảnh cáo 5 đồng chí, khai trừ 2 đồng chí. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở chỉ đạo toàn diện công tác dân vận. 9 tháng đầu năm 2023, tình hình Nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và một số văn bản mới của công tác tổ chức, kiểm tra, dân vận được quán triệt, sau hội nghị, các chi bộ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về cơ sở; xây dựng kế hoạch thực hiện một cách thống nhất, góp phần triển khai hiệu quả công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra trong thời gian tới.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan