Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh họp phiên thường kỳ tháng 2/2024

Ngày 27/02/2024, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 3/2024.

Trong tháng 2/2024, UBND huyện tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân theo đúng kế hoạch, khung lịch thời vụ. Đến nay, diện tích gieo trồng lúa đạt 4.030ha/KH 4.000 ha, 95% sử dụng giống đủ phẩm cấp, 85% giống chất lượng cao.

Trong tháng, ngành công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục sản xuất có hiệu quả dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện đạt trên 109 tỷ đồng, tăng gần 7,8% so với cùng kỳ. Đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý ước thực hiện trên 3 tỷ đồng.

Tổng thu đến cuối tháng 2/2024 ước thực hiện gần 99 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn gần 30 tỷ đồng, đạt 14,% so với dự toán tỉnh và 9,4% so với dự toán huyện giao.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội, trong tháng, UBND huyện Vĩnh Linh tập trung chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng- mừng Xuân và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn- đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và chính sách an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tại hội nghị, UBND huyện Vĩnh Linh đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024. Đó là tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân theo kế hoạch; chỉ đạo ngư dân ra khơi khai thác thủy sản đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển; khai thác kết hợp với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện huyện nông thôn mới.

Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2024. Thực hiện quyết liệt các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng huyện Vĩnh Linh lần thứ XI, năm 2024 gắn với phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư công dân, tập trung xử lý các vụ việc kéo dài.

Các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng- an ninh. Nắm chắc tình hình ANTT tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

BBT

Bài viết liên quan