Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2022- 2027

Trong 2 ngày 21 và 22/11/2022, tại thành phồ Đông Hà đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022- 2027. Huyện Vĩnh Linh có 15 đại biểu tham dự đại hội lần này.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt.

Nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn do bão lũ và dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình học tập, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào cuộc sống.

Các mô hình thi đua khuyến học, khuyến tài có tác dụng thiết thực nên được Nhân dân đồng tình. Phong trào lan tỏa về tận các thôn, bản, khu phố, dòng họ, gia đình và từng cá nhân đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến mới cho cán bộ và Nhân dân về xây dựng XHHT, học tập suốt đời, học không bao giờ cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.

Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh là một trong những đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị xác định mục tiêu là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, công đồng, xây dựng XHHT theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung củng cố, xây dựng Hội vững mạnh, phát triển hội viên; tích cực vận động và xây dựng Quỹ Khuyến học

Đẩy mạnh phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo hướng nâng cao và mô hình “Công dân học tập” trên các địa bàn dân cư, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng XHHT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm có 31 thành viên. Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng được bầu vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh.

Trong phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Hội Khuyến học tỉnh. Bà Dương Thị Hải Yến- nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027.

PV

Bài viết liên quan