Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đầu tư lắp đặt Đài Truyền thanh thị trấn Bến Quan theo công nghệ IP

Được sự đầu tư từ ngân sách huyện Vĩnh Linh, trong những ngày này, thị trấn Bến Quan phối hợp với đơn vị thi công tiến hành lắp đặt hệ thống Đài Truyền thanh theo công nghệ IP.

Công trình có tổng mức đầu tư 600 triệu đồng, với 20 cụm thu sóng, 60 loa lắp đặt tại 5 khóm phố trên địa bàn thị trấn.

Như vậy, với việc lắp đặt Đài Truyền thanh thị trấn Bến Quan, đến nay huyện Vĩnh Linh có 18/18 xã, thị trấn có hệ thống Đài Truyền thanh. Trong đó có 3 Đài ứng dụng công nghệ IP là: thị trấn Bến Quan, Hồ Xá và xã Vĩnh Lâm.

Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ IP là sử dụng hạ tầng sóng 3G/4G của nhà mạng để chuyển tải tín hiệu đến các cụm thu. Do vậy, so với công nghệ phát sóng FM, Đài Truyền thanh IP có những ưu điểm như: không hạn chế khoảng cách phát sóng, âm thanh ít tạp âm; trang thiết bị kỹ thuật ít; công tác quản lý, vận hành tập trung, dễ sử dụng, chủ yếu sử dụng các phần mềm để xây dựng chương trình phát thanh, điều khiển các cụm thu; tiết kiệm thời gian và nhân lực…

Theo chủ trương của ngành, từ năm 2022 trở đi, các Đài Truyền thanh cơ sở sẽ dần chuyển qua công nghệ IP. Đối với Đài Truyền thanh đang phát sóng FM chỉ đầu tư sửa chữa nhỏ cho đến hết khấu hao. Còn Đài Truyền thanh xây dựng mới thì ứng dụng công nghệ IP.

PV

Bài viết liên quan