Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ngành GD&ĐT huyện Vĩnh Linh tổ chức ký kết giao ước thi đua

Ngày 6/1/2023, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 28/5 (1954-2024).

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục; thi đua lập thành tích cao chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh, phấn đấu huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới”, các trường học trên địa bàn huyện đã ký kết giao ước thi đua với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và các cuộc vận động do Trung ương, Bộ và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Tăng cường nề nếp kỷ cương học đường, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạọ ở tất cả các trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, ứng dụng CNTT vào quá trình giảng dạy và quản lý giáo dục. Hưởng ứng và phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tích cực và tổ chức thường xuyên các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch dã đề ra.

Trên cơ sở bám sát tình hình thực tế chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, các trường học trên địa bàn huyện sẽ cụ thể hóa các nội dung ký kết thành chương trình hành động nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước;  phát huy tinh thần đoàn kết đưa nền giáo dục địa phương phát triển toàn diện và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phương Nga

Bài viết liên quan