Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tự hào 93 Mùa Xuân có Đảng dẫn đường

Một mùa xuân mới lại  về, Xuân Quý Mão 2023 cùng muôn vàn sắc hoa tươi thắm đã tràn ngập trên khắp mọi miền quê hương, đất nước. Trong thời khắc thiêng liêng, giao thao của đất trời, Nhân dân cả nước nói chung và người dân Vĩnh Linh nói riêng vô cùng phấn khởi tự hào chào đón một sự kiện trọng đại của dân tộc, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa xuân này là mùa xuân thứ 93 của Đảng vinh quang, 93 năm chúng ta có Đảng soi đường, dẫn lối.

Bia di tích lịch sử Thượng Hòa- là nơi 1 trong 3 Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở huyện Vĩnh Linh vào tháng 5/1931.

Cách đây 92 năm, ngày 3/2/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam lúc đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp bàn và quyết định hợp nhất thành một Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.  

15 năm sau ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, làm thay đổi toàn bộ chế độ xã hội Việt Nam, đánh đổ thực dân Pháp, quân phiệt Nhật Bản và ách thống trị phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng ta lại làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là minh chứng rõ nét và thuyêt phục nhất cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, cho sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta lại bước vào một thời kỳ mới, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vừa đấu tranh giải phóng miền Nam, làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975, chôn vùi chủ nghĩa thực dân mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc. Nước ta trở thành một quốc gia độc lập tự do; nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 

Bước ra khỏi trò tàn của chiến tranh, đất nước ta bắt tay vào chặng đường xây dựng lại quê hương, thực hiện đường lối đổi mới và cải cách toàn diện. Dưới sự dẫn đường của Đảng và đoàn kết của nhân dân, từ đó đến nay đất nước ta từng bước vươn lên khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh qua từng năm, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố; quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Có thể khẳng định rằng suốt 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nỗ lực đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, mỗi  cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đều nêu cao trách nhiệm nâng niu, gìn giữ, bảo vệ, để Đảng trường tồn cùng mùa Xuân của dân tộc.

Hòa chung với niềm vui mừng hân hoan của Nhân dân cả nước, đón chào năm mới thắng lợi mới và mừng Đảng 93 mùa xuân, Nhân dân trên quê hương Vĩnh Linh anh hùng cũng vô cùng phấn khởi, tự hào khi năm qua đã gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực để mừng Đảng, mừng Xuân.

Đóng góp vào bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước một gam màu tươi sáng, trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, song với sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, ngành cùng toàn thể Nhân dân, huyện Vĩnh Linh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật so với các năm trước. Huyện đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có nhiều chỉ tiêu nổi vật, vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng nông, lâm và ngư nghiệp chiếm 23,4%, CN-XD chiếm 31,6% và thương mại dịch vụ ước chiếm 45%. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 55,3 triệu đồng; tổng thu ngân sách ước đạt 285 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,05%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,98%; tỷ lệ người dân tham gai BHYT đạt 96,7%; 100% xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế và đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học… 

Đặc biệt, trong nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Vĩnh Linh tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả khả quan; toàn huyện đã có 13/15 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã miền núi đặc biệt khó khăn cũng đã đạt từ 13-15 tiêu chí, huyện hoàn thành 7/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, xã hội được triển khai thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đảng viên. Đây chính là tiền đề, động lực vững chắc để huyện Vĩnh Linh bước vào năm mới vững vàng hơn.           

Trung thành, tin tưởng vào đường lối và phát huy truyền thống 93 năm của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Linh thêm niềm tin sắt son, nguyện một lòng theo Đảng, Bác Hồ kính yêu, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Phương Nga

Bài viết liên quan