Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội Khuyến học Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 13/1/2023, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Hữu Thọ; Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Nguyễn Thiên Tùng.

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khuyến học cho các cá nhân.

Năm qua, Hội Khuyến học Vĩnh Linh chú trọng công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội. Đến nay, toàn huyện có 18 Hội Khuyến học xã, thị trấn; 166 Chi hội thôn, bản, khu phố; 89 Ban Khuyến học tại các cơ quan, đơn vị; 237 Dòng họ học tập; trên 27.800 hội viên, chiếm tỷ lệ 31,3% dân số.

Trong năm, các mô hình học tập suốt đời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng. Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh hoạt động các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Đồng thời triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác xây dựng Quỹ Khuyến học các cấp được quan tâm, kịp thời trao thưởng, động viên tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Trong năm, toàn huyện đã vận động và nhận từ các nguồn hỗ trợ được trên 5,65 tỷ đồng để trao học bổng, hỗ trợ cho trên 9.280 đối tượng.

Nhiệm vụ năm 2023, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026, Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2022- 2027; thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về “Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030” và “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021- 2030”…

Tại hội nghị, 5 cá nhân của huyện Vĩnh Linh nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 2 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 1 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 2 tập thể, 3 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh; 5 tập thể, 5 cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện và 7 tập thể, 7 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Khuyến học huyện vì có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian qua.

PV

Bài viết liên quan