Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai nhiệm vụ hoạt động y tế, dân số năm 2023

Ngày 10/1/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động y tế, dân số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiên Tùng chủ trì hội nghị.

Năm qua, huyện Vĩnh Linh làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo chủ động thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các bệnh bạch hầu, viêm gan A, sốt xuất huyết, tay chân miệng... Công tác khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Trong năm đã có 86.950 lượt người khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện; 31.648 lượt người khám bệnh tại trạm y tế xã, thị trấn. Số người tham gia BHYT 85.385 người, đạt 96,7%. Người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện 5.611 người, chiếm 10,8%.

Qua đánh giá, 18/18 xã, thị trấn đạt kết quả duy trì theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2022. Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ, quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Duy trì và củng cố công tác CSSK sinh sản từ tuyến huyện đến cơ sở. Các chương trình ATVSTP, bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng, y tế học đường, vệ sinh môi trường và  phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao, sốt rét, suy dinh dưỡng trẻ em, tai nạn thương tích… đều được chú trọng. Từ nhiều giải pháp đã nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân số trong tình hình mới. Đến 31/12/2022, dân số thường trú tại huyện 88.834 người; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,59%, giảm 0,04% so với năm 2021 và giảm 0,21% so với kế hoạch.

Tại hội nghị, UBND huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ hoạt động y tế, dân số năm 2023. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế, tạo điều kiện giúp người dân được tiếp cận các danh mục, kỹ thuật y học hiện đại, có đầy đủ cơ số thuốc thiết yếu để điều trị, bảo đảm các chế độ chính sách trong công tác CSSK. Chủ động tham mưu, thực hiện phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, khống chế và dập tắt kịp thời những bệnh gây dịch, giảm thấp nhất tỷ lệ mắc, lây lan diện rộng, tử vong do các bệnh gây dịch. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu của chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chỉ tiêu về bảo hiểm y tế và dân số phát triển. Tăng cường quản lý ATVSTP, hành nghề y, dược, mỹ phẩm tư nhân. Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và duy trì các xã, thị trấn đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn mới.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích trong hoạt động y tế, dân số năm 2022.

Nguyễn Trang - Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan