Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

10 sự kiện nổi bật của huyện Vĩnh Linh trong năm 2022

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Linh đã có cuộc họp thông qua nội dung 10 sự kiện nổi bật trong năm 2022 của huyện. Đó là:

1. Hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng cao, vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Triển khai đồng bộ nhiệm vụ quy hoạch, đặc biệt là Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình đề ra; có thêm 1 xã được công nhận nông thôn mới, huyện đạt 7/9  tiêu chí.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút đầu tư; triển khai, phối hợp triển khai một số dự án tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển.

5. Tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; Đại hội TDTT 2 cấp (xã, huyện) năm 2021- 2022 và đạt giải Nhì toàn đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII; làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

6. Hoàn thành diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập huy động lực lượng dự bị động viên. Tổ chức thành công Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” điểm của Bộ Công an, kéo giảm các loại tội phạm.

7. Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020- 2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương văn bản hóa và triển khai được một số cách làm mới trong công tác xây dựng Đảng; đạt giải Nhất cấp tỉnh giải báo chí “Búa liềm vàng”. 

8. Thực hiện tốt năm công tác cán bộ, trọng tâm là hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp.

9. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027; Đại hội Chi bộ trực thuộc và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022- 2025.

10. Phát huy được vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng và tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân; giải phóng mặt bằng một số dự án lớn triển hai trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2022 “Thích ứng linh hoạt - Tập trung nguồn lực - Đổi mới và phát phát triển” đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua.

Bài viết liên quan