Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng số người lao động được giải quyết việc làm

Thời gian qua huyện Vĩnh Linh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp người lao động tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong đó, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho người lao động; chú trọng đào tạo, nâng coa tay nghề cho lao động; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về chương trình việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao nhận thức của người lao động về việc làm, tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, nhu cầu thị trường việc làm tại địa phương, tạo ra thu nhập cho bản thân, gia đình, từng bước chuyển đổi ngành, nghề phù hợp.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp mà huyện Vĩnh Linh có tỷ lệ lao động được tạo việc làm mới năm sau cao hơn năm trước. Thống kê, năm 2014, số lao động được tạo việc làm mới là 1.135, song song với đó tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ đạt 38,6%; Đến năm 2020, tạo việc làm mới cho 1.750 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên 62%; và đến cuối năm 2023, đã tạo việc làm mới cho gần 2.500 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%.

Từ đó không chỉ giải quyết công ăn việc làm cho con em các địa phương mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan