Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện Vĩnh Linh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Ngày 13/1/2023, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí,vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

 

 

 

Bài viết liên quan