Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quản lý tốt công dân nhập ngũ năm 2023

Để bảo đảm việc quản lý công dân nhập ngũ năm 2023 được tốt theo kế hoạch chỉ tiêu trên giao, UBND huyện Vĩnh Linh, Hội đồng NVQS huyện đề nghị UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ công dân nhập ngũ trong thời gian phát lệnh đến ngày tổ chức lễ hội giao nhận quân bảo đảm an toàn, đúng thời gian, đủ số lượng công dân và chất lượng tốt theo đúng kế hoạch của trên giao.

Các địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt quản lý chặt chẽ công dân trong diện nhập ngũ năm 2023, tuyệt đối không để xăm chàm lên cơ thể, khi đi khỏi địa phương phải xin phép chính quyền các cấp; không uống rượu bia say để xảy ra tai nạn, chấp hành tốt các quy định của nhà nước và quy định của địa phương.

Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, động viên công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm kịp thời. Đồng thời nắm chắc chất lượng chính trị, chỉ đạo các Chi bộ có công dân thuộc đối tượng Đảng, hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức kết nạp cho công dân trước khi lên đường nhập ngũ.

PV

Bài viết liên quan