Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chú trọng phát triển ngành chăn nuôi

Thông tin từ Phòng NN và PTNT huyện Vĩnh Linh, đến thời điểm tháng 9/2022, trên địa bàn huyện, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện có trên 854 ngàn con. Trong đó, đàn trâu: 16.300 con; đàn lợn: 45.000 con; đàn gia cầm: 750.000 con. Đặc biệt có 161 trang trại chăn nuôi lợn quy mô 50 con trở lên, 32 trang trại chăn nuôi trâu, bò quy mô 30 con trở lên, 32 trang trại chăn nuôi gà quy mô 5000 con trở lên. Các trang trại chăn nuôi này đã áp dụng chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện sản xuất theo chuổi giá trị, liên doanh liên kết với các công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Thực tế cho thấy, việc chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại chiếm ưu thế so với chăn nuôi nhỏ lẻ, đáp ứng được các yêu cầu về khoảng cách xa khu dân cư, các công trình phúc lợi, nguồn cung cấp nước sinh hoạt, giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người; nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong nông nghiệp, giá trị trong hoạt động sản xuất chăn nuôi; đảm bảo an toàn dịch bệnh; tạo được sự liên kết trong chăn nuôi, ổn định đầu ra cho sản phẩm, tạo được vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, chế biến, góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ phụ trợ phát triển; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại địa phương.  

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, thống kê đàn gia súc, gia cầm tại địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất chăn nuôi phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp nhằm hạn chế rủi ro; Đẩy mạnh việc ứng dụng các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi; thực hiện chuyển đổi, đa dạng hóa vật nuôi, tập trung phát triển đàn vật nuôi, ổn định sản xuất, tăng thu nhập.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan