Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Những năm qua, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá là một trong những điểm sáng của Hội CCB huyện Vĩnh Linh trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những cách làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa đến mỗi cán bộ, hội viên và Nhân dân trong toàn khu phố.

Chi hội CCB thị trấn Hồ Xá tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi - Ảnh: L.N.T

Chi hội CCB Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh được thành lập vào năm 1990, hiện có 94 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong thời gian qua, Chi hội CCB khu phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Về công tác giáo dục chính trị cho hội viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 được Chi hội CCB chú trọng. Xác định học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, Chi hội CCB đã cụ thể hóa, xây dựng thành các chuẩn mực đạo đức theo gương Bác ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và gắn việc làm theo của các hội viên phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Chi hội CCB còn thông qua các tài liệu để tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, gắn với việc quán triệt các nghị quyết đại hội đảng các cấp cho các hội viên. Nhờ vậy, các cán bộ, hội viên có những chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và gần gũi với Nhân dân.

Từng cán bộ, hội viên trong Chi hội CCB đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do các cấp hội, địa phương phát động, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đưa phong trào của chi hội phát triển, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH đảm bảo QP - AN tại địa phương. Hằng năm, 100% hội viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi hội CCB Khu phố 7 nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác của Chi hội CCB Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá là luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Phát huy phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Chi hội CCB đã triển khai tích cực, sâu rộng nhiều hình thức, mô hình phong phú thu hút cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Chi hội CCB đã chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên; tạo điều kiện để hội viên được tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất do các ngành, đoàn thể tổ chức, từ đó giúp hội viên tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trong phát triển mô hình sản xuất phù hợp tình hình của khu phố.

Đồng thời, Chi hội CCB đã tư vấn, định hướng liên doanh, liên kết đa dạng hóa các hình thức phát triển kinh tế, khuyến khích hội viên có kinh nghiệm giúp đỡ các hội viên khác làm kinh tế, nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi. Với nguồn quỹ hoạt động của Chi hội CCB trên 188 triệu đồng, Chi hội đã hỗ trợ cho các hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, khai thác triệt để thế mạnh vùng gò đồi, đất đỏ ba dan để trồng tiêu, hoa màu kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh mô hình VAC, kinh doanh dịch vụ. Đến nay, hội viên Chi hội CCB Khu phố 7 có 6 mô hình trang trại với diện tích cây hồ tiêu 15 ha, hàng chục ha trồng cây lương thực, thực phẩm, hệ thống ao hồ quy mô gần 10 ha, đàn lợn trên 3.000 con và 2 đại lý thức ăn gia súc.

Chi hội có 4 doanh nghiệp làm xây dựng, 1 cơ sở xay vỏ thông, 1 cơ sở nuôi ong… Các mô hình kinh tế và cơ sở sản xuất kinh doanh của hội viên CCB mỗi năm thu nhập hàng chục tỉ đồng, bình quân thu nhập của hội viên đạt gần 100 triệu đồng/năm, đời sống kinh tế của hội viên và gia đình CCB được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, Chi hội CCB trở thành điểm sáng về giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, những năm qua, chi hội còn đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, xây dựng CLB vợ CCB với 68 thành viên và ngày được củng cố, hoạt động sôi nổi với nguồn quỹ gần 70 triệu đồng.

Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, Chi hội CCB Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá còn tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Chi hội CCB đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc góp phần việc xây dựng khu phố ngày càng xanh, sạch, đẹp; các hoạt động “Điện thắp sáng đường quê”, “Ngày Chủ nhật xanh”, mô hình đoạn đường tự quản đã được các hội viên tham gia nhiệt tình, sôi nổi.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân, tương ái”, Chi hội CCB đã phát động phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “lá lành đùm lá rách” để xây dựng quỹ, kịp thời thăm hỏi, động viên những hội viên và các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Đến nay, đã trao tặng 37 chiếc xe đạp cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phối hợp với Đoàn thanh niên huyện tặng nhà cho một em gặp hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Khê; riêng hội viên Nguyễn Văn Tình đã trao tặng 2 nhà tình nghĩa trị giá 190 triệu đồng.

Đặc biệt, trong đợt lũ năm 2020, Chi hội CCB đã vận động được 37 triệu đồng để tặng 160 suất quà cho 2 xã bị nhiều thiệt hại là Vĩnh Thành, Vĩnh Sơn, huy động kết nối nấu 400 suất cơm và hàng trăm thùng mì tôm hỗ trợ cho 3 xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô. Ngoài ra, trong các đợt xảy ra COVID-19, Chi hội CCB cũng đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu phố vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Nam phòng, chống dịch bệnh.

Bằng những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo Bác, Chi hội CCB Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong 5 năm qua, Chi hội CCB luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND thị trấn tặng nhiều giấy khen. Học và làm theo Bác, toàn thể cán bộ, hội viên Chi hội CCB Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, vận động hội viên hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH của địa phương.

Lê Như Tâm (Nguồn: http://baoquangtri.vn/Chinh-tri/modid/415/ItemID/170443/title/Chi-hoi-Cuu-chien-binh-Khu-pho-7-thi-tran-Ho-Xa-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-Bac)

Bài viết liên quan