Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trên 1,9 tỷ đồng hỗ trợ các mô hình sinh kế ở các xã miền núi

Thực hiện chính sách dân tộc, năm 2022, huyện Vĩnh Linh tiếp tục triển khai hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà phát triển kinh tế. Qua khảo sát, các mô hình bước đầu đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Phát huy lợi thế về quỹ đất tại 3 xã miền núi, huyện Vĩnh Linh đã vận động, khuyến khích và hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế như: trồng rừng sản xuất; cao su tiểu điền; phát triển chăn nuôi. Trong đó, đối với chăn nuôi chú trọng mở rộng các loại con nuôi cho hiệu quả kinh tế cao như trâu, bò, lợn rừng, dê và chuyển từ hình thức thả rông sang chăn dắt, quan tâm chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Năm 2022, có 45 hộ dân ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà được hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế với tổng kinh phí 1,97 tỷ đồng.

Ngoài định hướng xây dựng mô hình, huyện Vĩnh Linh cũng quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động; Gắn việc rà soát, xác định danh mục nghề đào tạo với công tác tư vấn cho người lao động trong việc lựa chọn nghề, tham gia học nghề và giải quyết việc làm sau học nghề.

Những chính sách hỗ trợ này đang có tác động tích cực, trực tiếp đến đời sống đồng bào. Trong năm, tại các địa phương này, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 23%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 25% so với năm 2020. Trong đó, Vĩnh Ô đạt 27 triệu đồng/người/năm; Vĩnh Khê đạt 30 triệu đồng và Vĩnh Hà đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan