Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Hòa: Đạt 13/19 tiêu chí NTM nâng cao

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Vĩnh Hòa được UBND huyện Vĩnh Linh lựa chọn xây dựng và về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2023. Hiện nay chính quyền và nhân dân địa phương đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí.

Xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy, HĐND xã Vĩnh Hòa đã ban hành nghị quyết về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình; thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các xóm; giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền người dân thay đổi nhận thức… quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đến nay, qua rà soát, đánh giá, xã đã đạt 13/19 tiêu chí; còn lại các tiêu chí quy hoạch, giáo dục, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường, chất lượng môi trường sống.

Ông Nguyễn Thanh Hải- Chủ tịch UBND xã cho biết: “Hiện nay, xã đang tập trung dồn mọi nguồn lực để hoàn thiện các chỉ tiêu. Trong đó, chú trọng nâng cấp chất lượng sản phẩm OCOP của địa phương, đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn mức độ 2. Riêng đối với tiêu chí môi trường, xã đã ban hành nghị quyết về quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, yêu cầu các cơ sở, trang trại chăn nuôi phải chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời, giao cho Hội LHPN xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và các thôn xóm tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường sống. Song song với đó, xã cũng đang trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã theo hướng dẫn của cấp trên”.

Phương Nga

Bài viết liên quan