Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trao đỡ đầu dài hạn cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học

Để giúp học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tốt hơn trong học tập, trong tháng 11/2023, Thường trực Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh đã kêu gọi và vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu dài hạn cho 4 học sinh là con mồ côi, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện tại xã Vĩnh Sơn, Trung Nam, thị trấn Cửa Tùng và Bến Quan với số tiền 500 nghìn đồng/tháng mỗi em.

Trước đó, Hội Khuyến học huyện cũng đã kêu gọi 1 gia đình nhận bảo trợ 1 em mồ côi cả bố lẫn mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 1 triệu đồng/ tháng.

Trong thời gian tới, Hội Khuyến học huyện sẽ tiếp tục kêu gọi rộng rãi hơn nữa các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, góp phần tiếp thêm nghị lực giúp các em vượt qua khó khăn vươn lên theo đuổi giấc mơ đến trường.

Hồng Nhung- Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh

Bài viết liên quan