Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hiền Thành: Phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2024

Từ nền tảng được công nhận xã NTM, hiện nay, xã Hiền Thành đang tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng chất các tiêu chí NTM, tiến tới mục tiêu đạt xã NTM nâng cao vào năm 2024.

Đến nay, qua rà soát các tiêu chí, thì xã đã có 15/19 tiêu chí đã đạt. Còn 4 tiêu chí gồm: tiêu chí 1 về quy hoạch; tiêu chí 13 tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí 18 về chất lương môi trường sống. Hiện địa phương đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trong đó, đối với tiêu chí số 13, xã đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VietGap vùng trồng tiêu. Dự kiến tháng 12/2023 hoàn thành chỉ tiêu này. Đồng thời khai thác hiệu quả các công trình cấp nước tập trung hiện có, vận động nhân dân thực hiện thu gom xử lý rác thải ngay tại nguồn và mua máy lọc nước hộ gia đình để nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, tiến đến hoàn thành tiêu chí số 17, 18. Riêng về tiêu chí số 1 quy hoạch, hiện xã chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, tuy nhiên địa phương đã có kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách trung ương xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Cùng với việc tập trung nguồn lực thực hiện 4 nhóm tiêu chí chưa đạt, Hiền thành tiếp tục khai thác những điều kiện thuận lợi của địa phương, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, có cơ cấu chuyển đổi theo điều kiện liên kết phù hợp, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, giải quyết các vần đề an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn theo chuẩn NTM nâng cao.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan