Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị còn 1,5%

Theo đánh giá sơ bộ về công tác giảm nghèo của huyện Vĩnh Linh năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị vẫn còn 1,5%. So với năm 2022, tỷ lệ này có giảm nhưng không đáng kể, chỉ mới giảm 0,16%.

Huyện Vĩnh Linh có 3 thị trấn: Hồ Xá, Cửa Tùng, Bến Quan với 7.527 hộ dân và trên 27.000 nhân khẩu. Qua rà soát sơ bộ vào đầu tháng 11/2023, số hộ nghèo ở 3 địa phương này còn 113 hộ giảm 12 hộ so với năm 2022. Trong đó, thị trấn Hồ Xá giảm 1 hộ, Cửa Tùng giảm 7 hộ và Bến Quan giảm 4 hộ. Số hộ nghèo ở khu vực thành thị đa phần là các trường hợp ốm đau, bệnh nặng dài ngày, mất sức lao động.

Huyện Vĩnh Linh cũng đã đưa ra nhiều giải pháp, chính sách để giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng này, trong đó, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa để trao mô hình sinh kế; thẻ BHYT; tu sửa nhà ở xuống cấp... Qua đó từng bước giúp các đối tượng nâng cao mức sống, tiến đến thoát nghèo bền vững.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan