Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Gạo Vĩnh Lâm"

Xã Vĩnh Lâm là xã vùng đồng bằng nằm phía Tây Nam của huyện Vĩnh Linh. Xã có tổng diện tích tự nhiên 1.383 ha, trong đó có 671ha đất trồng lúa. Trong những năm qua, xã Vĩnh Lâm nhân rộng các giống lúa mới như HC95, HNG, TBR97... rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương nên cho ra sản phẩm gạo thơm ngon và năng suất cao.

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có thể mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, đồng thời tạo điều kiện quảng bá, xây dựng thương hiệu, trở thành sản phẩm OCOP, góp phần tăng thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho bà con vùng nông thôn, UBND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm được phép sử dụng địa danh “Vĩnh Lâm” để tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gạo Vĩnh Lâm”.

Trên cơ sở này, ngày 16/11/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Gạo Vĩnh Lâm" cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đặng Xá.

BBT

Bài viết liên quan