Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đảng bộ xã Vĩnh Ô: Tổ chức kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh

Ngày 9/4/2024, Đảng bộ xã Vĩnh Ô tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Hồ Văn Nhường thuộc Chi bộ thôn Lền theo Chỉ thị số 24- CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Linh “về tiến hành đợt kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2024)”.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Linh, Đảng bộ xã Vĩnh Ô đặt mục tiêu mỗi Chi bộ phải bồi dưỡng kết nạp được từ 1 - 2 đảng viên, toàn Đảng bộ kết nạp từ 15 - 20 đảng viên.

Đến nay, Đảng bộ xã Vĩnh Ô đã chỉ đạo, hướng dẫn 11 quần chúng ưu tú viết hồ sơ. Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định kết nạp Đảng cho 3 đồng chí, trong số đó có đảng viên Hồ Văn Nhường thuộc Chi bộ thôn Lền.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan