Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, lượng rác thải sinh hoạt trong cộng đồng đang ngày càng tăng. Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT), mỹ quan đô thị và môi trường sống, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý nguồn rác thải sinh hoạt đã được các cấp chính quyền và người dân huyện Vĩnh Linh quan tâm.

Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh hiện có 1 bãi rác tập trung tại tiểu khu 548 xã Vĩnh Chấp do Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị huyện quản lý, sử dụng.

Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 48.731 tấn/năm. Trong đó khoảng 28.189 tấn chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại, tái chế, tái sử dụng, xử lý tại nguồn.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt còn lại do Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện tiến hành thu gom, vận chuyển về bãi rác trung tâm để xử lý theo quy định với 02 xe ép rác 3,5 tấn; 2 xe kéo 2 bánh và 11 xe gom rác đẩy tay.

Từ việc ý thức bảo vệ môi trường sống ngày càng được nâng cao, hiện nay, tổng số hộ gia đình tham gia vào mạng lưới thu gom chất thải rắn sinh hoạt tập trung ở thành thị là 6747/674 hộ chiếm 100%; ở nông thôn là 18.321/18.656 hộ chiếm 98,2%. Nhờ vậy không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng làm ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan ở đô thị cũng như vùng nông thôn.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan