Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hiền Thành: Tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019- 2024

Ngày 12/4/2024, Hội CCB xã Hiền Thành, đơn vị làm điểm của huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đến dự có Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị Hồ Thanh Tự.

5 năm qua, Hội CCB xã Hiền Thành đã triển khai có hiệu quả 5 mục tiêu trong phong trào thi đua CCB gương mẫu do Trung ương Hội CCB phát động.

Tiêu biểu như phong trào “CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo”, Hội đã duy trì hoạt động Câu lạc bộ CCB làm kinh tế trang trại- gia trại gồm 76 hội viên; tổng dư nợ từ vốn Ngân hàng CSXH Hội đang quản lý 13,5 tỷ đồng với 181 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2024, toàn hội có 443 hội viên với 415 hộ, trong đó còn 2 hộ thuộc diện cận nghèo.

Bên cạnh đó, Hội CCB xã Hiền Thành động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương như: phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với tỷ lệ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm từ 98% trở lên, tỷ lệ hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu từ 98% trở lên; phối hợp với Công xã thực hiện tốt nội dung ký kết phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chăm lo giáo dục thế hệ trẻ; tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu…

Giai đoạn 2024- 2029, Hội CCB xã Hiền Thành đặt chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị, không phát sinh gia đình hội viên nghèo; 95% Chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 95% trở lên hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu; thu hút từ 90% trở lên số cựu quân nhân vào sinh hoạt Câu lạc bộ cựu quân nhân của xã.

BBT- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan