Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Phân hạng trường và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các trường công lập thuộc UBND huyện Vĩnh Linh

* Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây!

 

 

 

Bài viết liên quan