Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tích cực cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW), qua 5 năm, cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp ở huyện Vĩnh Linh đã được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực hoạt động, tạo điều kiện để Vĩnh Linh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Tiếp thu Nghị quyết số 18- NQ/TW và trên cơ sở Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 7/5/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (Kế hoạch 86 của Tỉnh ủy), Huyện ủy Vĩnh Linh đã bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp, kịp thời ban hành Kế hoạch số 66- KH/ HU ngày 19/7/2018 “về thực hiện Kế hoạch số 86 - KH/TU ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy”.

Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện ban hành 11 văn bản triển khai thực hiện đến tận cơ sở, đảm bảo theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Vĩnh Linh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, đặc biệt là những lợi ích lâu dài của việc sắp xếp đơn vị hành chính thông qua nhiều hình thức. Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi sắp xếp đơn vị hành chính. Từ đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát; nắm bắt tình hình và có giải pháp để giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo đó, trong giai đoạn 2019- 2021, Vĩnh Linh có 8 đơn vị hành chính cấp xã đã sắp xếp, gồm 7 đơn vị thuộc diện bắt buộc; 1 đơn vị thuộc diện khuyến khích. Về lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư, Huyện ủy Vĩnh Linh đã ban hành Thông báo số 114-TB/HU ngày 27/4/2021 “về phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư tại các xã, thị trấn do sáp nhập đơn vị hành chính”. Đến thời điểm hiện tại, số lượng cán bộ, công chức dôi dư có 28 người, gồm 6 cán bộ, 22 công chức. Huyện ủy Vĩnh Linh đã chỉ đạo UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện phương án vận động nghỉ hưu trước tuổi, điều động, bố trí các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, các xã, thị trấn, đảm bảo đến ngày 31/12/2024 bố trí đúng quy định.

Bên cạnh đó, Vĩnh Linh hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố. Toàn huyện có 195 thôn, bản, khu phố; trong đó 85 thôn, bản, khu phố của 14 xã, thị trấn tiến hành sắp xếp, sáp nhập. Sau sắp xếp, sáp nhập còn lại 149 thôn, bản, khu phố; giảm 46 thôn, bản, khu phố. Sắp xếp, bố trí lại 447 người; giảm 138 người hoạt động không chuyên trách thôn, bản, khu phố.

Thực hiện theo Kế hoạch 86 của Tỉnh ủy, huyện Vĩnh Linh là một trong những đơn vị đi đầu theo chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Số lượng cấp phó khối đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thời điểm 30/6/2017 của huyện có 21 người, hiện nay sắp xếp lại còn 15 người…

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết, sau khi sắp xếp, các tổ chức bộ máy đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Vĩnh Linh không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại trong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí ngân sách là những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Nghị quyết số 18-NQ/ TW ở Vĩnh Linh vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện chủ trương sáp nhập, hiện tại chưa bố trí được trụ sở phù hợp nên các xã, thị trấn phải sử dụng 2 trụ sở để làm việc, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính. Sau sắp xếp, các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã vẫn không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nhưng không thể sáp nhập thêm xã khác vì những yếu tố đặc thù.

Việc triển khai thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện bộc lộ một số bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Đồng thời với việc sắp xếp đơn vị hành chính, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, giảm bình quân mỗi xã, phường, thị trấn 2 cán bộ, công chức; 7- 8 người hoạt động không chuyên trách và triển khai đưa công an chính quy về xã, giảm thêm 1 công chức nên việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, UBND huyện phối hợp với Sở Y tế sắp xếp các trạm y tế địa bàn, vì sử dụng lại cơ sở của 1 trạm y tế hiện có, hạ tầng vật chất, trang thiết bị tại các trạm y tế còn thiếu và xuống cấp gây nhiều bất tiện đến việc khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân...

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết thêm: “Trước những khó khăn, vướng mắc trên, để có cơ sở tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW trong thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Linh đã đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm, gồm: Sớm cho chủ trương thôi thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng chồng chéo, đảm bảo tính chuyên sâu trên từng lĩnh vực công tác. Quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng trụ sở và trạm y tế mới ở các xã, thị trấn; tăng định mức chi hoạt động thường xuyên cho các xã và trạm y tế sau sáp nhập.

Cần xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính theo hướng giảm quy mô diện tích tự nhiên, dân số đối với đơn vị hành chính phù hợp với thực tế. Cho kéo dài thời gian thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư đến hết quý II, năm 2025 để thuận lợi cho việc kiện toàn, sắp xếp, bố trí nhân sự sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025- 2030...”.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan