Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022

Ngày 22/6/2022, UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

Mục đích lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức ở huyện Vĩnh Linh nâng cao kỹ năng giao tiếp, xây dựng tính chuyên nghiệp trong văn hóa công sở, tạo lòng tin của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Từ đó góp phần xây dựng môi trường công sở thân thiện, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và yêu cầu hội nhập.

BBT

Bài viết liên quan