Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, tiếp nhận hồ sơ qua mạng chiếm tỷ lệ 47,7%, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp 51% và tiếp nhận hồ sơ liên thông 1,3%.

Công dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa huyện Vĩnh Linh.

Trong số gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, huyện Vĩnh Linh đã giải quyết trên 18.200 hồ sơ, trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 89,6%.

Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chiếm 10,4%, cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Hồ sơ trễ hẹn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh chủ yếu nằm trong quy trình giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Nguyên nhân là do tình hình mua bán bất động sản tăng mạnh dẫn đến số lượng hồ sơ tăng đột biến. Có ngày, tại Bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận hơn 100 bộ hồ sơ. Trong khi, nhân lực tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh luôn trong tình trạng quá tải không thể giải quyết hết dẫn đến không có thời gian xử lý hồ sơ trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử nên tình trạng quá hạn tăng cao.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc chậm xử lý đóng thủ tục hành chính trên phần mềm sau khi đã trả hồ sơ cho tổ chức, công dân; công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính chưa tốt cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hồ sơ bị trễ hẹn trên hệ thống, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết lượng hồ sơ đã tiếp nhận.

PV

Bài viết liên quan