Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thông báo đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo

Ngày 8/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Thông báo về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

 

Bài viết liên quan