Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn

Trong tháng 5 và 6/2023, huyện Vĩnh Linh tiến hành mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

UBND huyện giao trách nhiệm cho Huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với lực lượng Công an các cấp; thành viên của Tổ công tác Đề án 06 của huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích của thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử, vận động người Nhân dân trên địa bàn đến thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và hướng dẫn kích hoạt tài khoản Định danh điện tử. 

Các xã, thị trấn huy động hệ thống chính trị sử dụng các phương tiện sẵn có đưa công dân già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn đến tại địa điểm thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và Định danh điện tử lưu động để tiến hành thu nhận hồ sơ; chịu trách nhiệm đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi trên địa bàn quản lý được kích hoạt tài khoản định danh điện tử trước ngày 15/6/2023 và thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân trước ngày 25/6/2023. Khuyến khích các đơn vị hành chính cấp xã đăng ký hoàn thành các chỉ tiêu sớm trước 20/5/2023.

BBT

Bài viết liên quan