Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Để triển khai có hiệu quả nội dung này, hạn chế ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp biết việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024.

Cán bộ, công chức, viên chức và công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024.

Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an qua Tổng đài 1900.0368 để được hỗ trợ.

Đối với tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

UBND tỉnh giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VNeID trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

BBT

Bài viết liên quan