Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trên 1,83 tỷ đồng đầu tư các dự án tạo ra những lợi ích từ rừng ven biển

Nằm trong dự án thành phần “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven- FMCR tỉnh Quảng Trị”, ngày 7/11/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt đề xuất chi tiết các gói đầu tư sinh nhằm tạo ra những lợi ích từ rừng ven biển được triển khai thực hiện tại 4 huyện ven biển trên địa bàn trong 2 năm 2022- 2023.

Riêng tại huyện Vĩnh Linh sẽ triển khai thực hiện 5 dự án với tổng mức đầu tư trên 1,83 tỷ đồng. Trong đó, dựa án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven- FMCR tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 1,14 tỷ đồng, còn lại là đóng góp của cộng đồng.

5 dự án sinh kế cụ thể là: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản theo hình thức quay vòng ở xã Trung Nam; Xây dựng mô hình sản xuất và chế biến dưa muối Vĩnh Tú; Xây dựng mô hình trồng lúa Bát đỏ theo hướng hữu cơ tại xã Vĩnh Giang; Mô hình trồng môn nịt theo hướng hữu cơ, an toàn thực phẩm xã Vĩnh Thái; Xây dựng mô hình chế biến nước mắm truyền thống Vịnh Mốc, xã Kim Thạch.

Thông qua các dự án nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập và việc làm ổn định cho nhiều hộ gia đình tại 5 xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

PV

Bài viết liên quan