Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 10/11/2022, Sở Công thương tỉnh Quảng Trị có văn bản về việc  quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với ngành chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát các tổ chức hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tung tin thất thiệt, vi phạm niêm yết giá, không bán theo giá niêm yết, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn; tiến hành kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang thuộc địa bàn miền núi, vùng cao được cơ quan có thẩm quyền cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó và các thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo quy định tại Khoản 19, Điều 1 của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ.

Đồng thời trong quá trình kiểm tra, kiểm soát yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn; chủ động triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan