Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khung lịch thời vụ gieo, trồng vụ Đông Xuân 2022- 2023

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có thông báo khung lịch thời vụ gieo, trồng vụ Đông Xuân 2022- 2023.

Theo đó, đối với cây lúa, vụ Đông Xuân 2022- 2023 sẽ sử dụng bộ giống chủ lực gồm: Thiên ưu 8, HN6, Bắc thơm 7, VNR20 và bổ sung các giống: TBR279, Nếp ĐT 52, Đài thơm 8, HC95, Bắc Thịnh, Hương Bình, ST24, ST25, Lúa lai Thái Xuyên 111, QS88, LTH31, HĐ9, SV181, DT80, Hana 7... Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Linh sẽ đưa vào thử nghiệm các giống: Hà Phát 3, TBR 97, ĐD2. Tùy theo từng giống lúa, khung lịch gieo thẳng được bố trí trong khoảng thời gian từ ngày 5/1/2023 đến 15/1/2023.

Đối với cây trồng khác, như ngô gieo từ ngày 15/11/2022; sắn vùng gò đồi, trung du trồng từ ngày 1/12/2022 đến 15/2/2023, những vùng dễ thoát nước có thể trồng sớm vào tháng 10- 11/2022.

Khoai lang trồng từ tháng 11/2022 đến 15/01/2023. Lạc vùng khô hạn sớm gieo từ  ngày 25/12/2022 đến 15/01/2023; vùng đồng bằng có đủ ẩm gieo từ ngày 10- 25/01/2023. Cây công nghiệp và cây ăn quả kết thúc vụ trồng trong tháng 12/2022.

PV

Bài viết liên quan