Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vượt chỉ tiêu tạo việc làm mới cho người lao động

Xác định công tác giải quyết việc làm cho người lao động sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát có vai trò quan trọng đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, huyện Vĩnh Linh đã tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho người lao động; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về chương trình việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao nhận thức của người lao động về việc làm, tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, nhu cầu thị trường việc làm tại địa phương, tạo ra thu nhập cho bản thân, gia đình, từng bước chuyển đổi ngành, nghề phù hợp.

Phòng Lao động- Thương binh Xã hội huyện Vĩnh Linh cho biết, tính đến tháng 11/2022, địa phương đã giải quyết được việc làm mới cho 1.950 lao động, đạt 108% kế hoạch năm 2022; trong đó, lao động đi làm việc nước ngoài có 130 người. Trong số lao động được tạo việc làm mới trong năm có 68% đã được qua đào tạo.

Huyện Vĩnh Linh đặt mục tiêu trong năm 2023, sẽ tạo việc làm mới cho 2.100 lao động; trong số đó tỷ lệ qua đào tạo đạt 70%.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan