Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khung lịch gieo, trồng vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2023

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản thông báo khung lịch thời vụ gieo, trồng vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2023.

Đối với cây lúa, vụ Hè Thu này huyện Vĩnh Linh sử dụng bộ giống chủ lực gồm: HN6, Đài Thơm 8, TBR 97, Thiên ưu 8. Đồng thời bổ sung các giống: HT1, Bắc hương 9, Bắc thơm 7, Khang dân 18, QC03...

Tùy theo từng giống lúa bố trí thời gian gieo thẳng dự kiến từ ngày 22/5 đến 30/5/2023; áp dụng phương pháp sạ hàng, lượng giống gieo 3- 4kg giống/500m2; tăng diện tích gieo, cấy các giống cho năng suất và chất lượng cao.

Đối với cây lạc, đậu xanh, ngô Hè Thu nên gieo sau Tiểu mãn- ngày 21/5/2023 khi đất có đủ độ ẩm. Ngô vụ Đông gieo từ ngày 5/8  đến 15/9/2023 trên vùng ít bị ngập lụt.

Đối với khoai lang vụ Hè Thu trồng sau ngày 21/5/2023 ở vùng có đủ độ ẩm; khoai lang vụ Đông trồng từ ngày 5/8-15/9/2023.

Cây môn trồng từ tháng 6 đến hết tháng 7/2023; từ, tía trồng từ tháng 5- 6/2023 khi đất có đủ ẩm. Cây ném trồng từ tháng 8- 9/2023.

Cây cao su, hồ tiêu và cây ăn quả trồng từ tháng 8 đến tháng 12/2023.

BBT

Bài viết liên quan