Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nhiều dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng

Thu hút đầu tư các dự án trọng điểm  là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được huyện Vĩnh Linh đưa ra trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, với tinh thần quyết tâm cao, nhiều dự án quy mô lớn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, Trung ương giai đoạn 2021- 2025 đã được triển khai thực hiện.

Trong đó có các công trình như: Công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh với tổng mức đầu tư 85,5 tỷ đồng; Công trình Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Hồ Xá, kinh phí 15 tỷ đồng. Tiếp tục sắp xếp, quy hoạch các khu đất trụ sở làm việc không sử dụng trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, tạo điều kiện thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện GPMB các công trình: Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ; Đường nối Hồ Chí Minh nhánh Đông với Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị; Đường ven biển kết nối hàng lang kinh tế Đông - Tây tỉnh Quảng Trị đạt kết quả tích cực.

Đây là những dự án quan trọng, sau khi được triển khai thực hiện hứa hẹn mang lại diện mạo mới về cơ sở hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong giai đoạn tới.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan