Hợp Tác - Đầu Tư Và Kinh Tế - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và cho phép Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm gia hạn sử dụng đất diện tích thuê (đợt 1); thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư: Khai...

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch đấu giá QSD đất để thu ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư công ty cổ phần tập đoàn AE

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý

THÔNG BÁO: Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án (Dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty SCAVI Huế)

KẾ HOẠCH: Đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư vào huyện Vĩnh Linh năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và kêu gọi thu hút đầu tư năm 2024

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Bổ sung 11 dự án khởi công mới trong năm 2023

Năm 2023, huyện Vĩnh Linh sẽ bổ sung danh mục 11 dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn trên 15,7 tỷ đồng.

« 1 2 3 »