Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục làm tốt công tác bảo trợ xã hội

Năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, các hoạt động trợ giúp xã hội đạt được nhiều kết quả, công tác trợ giúp thường xuyên, trợ giúp đột xuất được triển khai thực hiện kịp thời, giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội từng bước ổn đinh cuộc sống và phát triển kinh tế.

Theo báo cáo từ Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện, trong năm, 100% đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội (BTXH) đều hưởng chế độ kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian quy định. Từ các nguồn kinh phí huy động được trên 36,2 tỷ đồng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng ngàn đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tiếp nhận và cấp phát gần 15 tấn gạo cứu trợ trong dịp tết cổ truyền cho 3 xã Vĩnh Ô, Khê, Hà.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn hướng nghiệp, hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật; tuyên truyền, phổ biến các chính sách về lao động, việc làm, dạy nghề cho người lao động trên địa bàn với hơn 5.000 người tham gia... Từ đây, các đối tượng có điều kiện tìm kiếm việc làm, nâng mức thu nhập cho bản thân, gia đình. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2023 xuống 2,17%, giảm 0,7% so với năm 2022.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục chỉ đạo Phòng LĐTBXH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách đến người dân trên địa bàn; tham mưu thực hiện bảo đảm 100% các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp đột xuất, đảm bảo người dân khi gặp rủi ro. Đổi mới về công tác quản lý Nhà nước về bảo trợ xã hội, tiếp nhận hồ sơ, tham mưu xét duyệt hưởng trợ cấp phải chính xác, kịp thời, đúng quy định, tránh sai sót, tồn đọng, thiệt thòi cho đối tượng... Qua đó giúp cho các đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách, ổn định cuộc sống, đảm bảo công tác an sinh, phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan