Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 7/11/2023, Huyện ủy Vĩnh Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tham dự có đồng chí Trần Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại hội nghị, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Báo cáo viên Huyện ủy và cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được nghe báo cáo 3 chuyên đề gồm: Dân số Việt Nam - Nguồn nhân lực cho thời kỳ phát triển mới, nhanh và bền vững; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Cách mạng Tháng Mười Nga và sự vận dụng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Sau hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở để mọi tầng lớp Nhân dân, cán bộ và đảng viên được thông tin, nắm rõ về những nội dung trên.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan