Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát động cuộc thi video clip tuyên truyền công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023

Vừa qua, huyện Vĩnh Linh đã phát động Cuộc thi “Video clip, phóng sự ngắn tuyên truyền công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023”. Đối tượng tham gia là cá nhân, tổ chức trên địa bàn 18 xã, thị trấn. Mỗi cá nhân, tổ chức được dự thi tối đa 2 tác phẩm; mỗi xã, thị trấn ít nhất 1 tác phẩm dự thi.

Hình thức dự thi là xây dựng video clip hoặc phóng sự ngắn, hoặc ghi hình tiểu phẩm, sân khấu hóa... với nội dung tuyên truyền về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023. Mỗi tác phẩm có thời lượng tối thiểu 3 phút, tối đa không quá 10 phút.

Thời gian tổ chức Cuộc thi từ ngày 25/10 đến 25/11/2023. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 26/11 đến 27/11/2023. Tác phẩm nhận trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện gửi về Phòng Lao động - TB&XH huyện Vĩnh Linh, hoặc gửi qua hộp thư điện tử tại địa chỉ: trungtamvhtt.tdtt.vinhlinh@gmail.com.

Huyện Vĩnh Linh sẽ tổ chức bình chọn trực tuyến trên fanpage “Trung tâm VHTT&TDTT huyện Vĩnh Linh” từ 7h ngày 28/11 đến 18h ngày 2/12/2023. Đây là một trong những tiêu chí để Ban Tổ chức đánh giá, chấm điểm các tác phẩm.

Cuộc thi video clip, phóng sự ngắn tuyên truyền công tác giảm nghèo và an sinh xã hội huyện Vĩnh Linh năm 2023 dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 12/2023.

BBT

Bài viết liên quan