Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao tỷ lệ người dân khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập

Thời gian qua, ngành y tế huyện Vĩnh Linh đã thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh.

Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ sở y tế. Đội ngũ cán bộ ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng chuyên môn. Duy trì tốt hoạt động khám, chữa bệnh.

Các cơ sở y tế trong huyện thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, không để xảy ra tai biến chuyên môn do thiếu tinh thần trách trách nhiệm; bảo đảm việc cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ y học trong khám và điều trị bệnh. Nhờ vậy, bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập đạt tỷ lệ cao. Tính trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế trên 31.200 lượt bệnh nhân; khám tại 18 trạm y tế xã, thị trấn trên 12.000 lượt bệnh nhân, không có bệnh nhân tử vong vì lý do chuyên môn.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan