Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tập huấn nâng cao nâng lực công tác giảm nghèo năm 2023

Trong 2 ngày 8- 9/11/2023, Phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo năm 2023 cho hơn 270 cán bộ làm công tác giảm nghèo, cán bộ thôn tại các xã trên địa bàn huyện.

Các xã được được tổ chức tập huấn đợt này gồm có: Trung Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy. Trong các buổi tập huấn, các đại biểu đã được triển khai nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 và thực trạng nghèo đa chiều hiện nay; các nội dung trong chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021- 2025; giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo của địa phương.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, công chức ở cơ sở nắm vững các kế hoạch, chính sách giảm nghèo, kỹ năng công tác truyền thông để thực hiện có hiệu quả hơn về công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Phương Nga

Bài viết liên quan