Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh họp phiên thường kỳ tháng 2/2023

Ngày 3/3/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và bàn phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023.

Trong tháng 2, UBND huyện tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân theo đúng kế hoạch, khung lịch thời vụ; tiếp tục chỉ đạo các xã Vĩnh Thủy, Kim Thạch hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao.

Về công nghiệp, xây dựng, giá trị sản xuất CN- TTCN ước thực hiện đạt trên 120 tỷ đồng, tăng 13,36% so với cùng kỳ; sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước, như: titan tăng 14,4% , cát đá tăng 16,2%, điện thương phẩm tăng 12%; gạch xây các loại tăng 13,5%, nước máy tăng 12,7%. Đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý ước thực hiện gần 3,1 tỷ đồng, chủ yếu là các công trình chuyển tiếp năm 2022.

Về tài chính- tín dụng, tổng thu đến cuối tháng 2 ước thực hiện gần 124 tỷ đồng, đạt 23,7% so với dự toán tỉnh và 16,7% so với dự toán huyện giao

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong tháng huyện đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn toàn huyện. Các hoạt động được tổ chức sôi nỗi trong toàn huyện tạo được không khí thi đua phấn khởi nhân dịp đầu xuân.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/3023, huyện Vĩnh Linh tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân theo kế hoạch, chỉ đạo ngư dân ra khơi khai thác thủy sản đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển; khai thác kết hợp với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hướng dẫn các địa phương đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023. Hoàn thành Quy hoạch xây dựng vùng của huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; tiếp tục thực hiện điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng; chỉ đạo thực hiện phương án giao nhận đất theo Nghị quyết 29; giải quyết các vướng mắc trong công tác giao đất theo Quyết định 1371 của UBND tỉnh.

Các địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án, các khu đất quy hoạch phân lô chi tiết các điểm dân cư trên địa bàn huyện; trong đó, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ trong tháng và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh…

Đức An

Bài viết liên quan