Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Linh năm 2023

Ngày 24/5, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Đồng chí Thái Văn Thành- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông qua kế hoạch điều chỉnh diễn tập, dự thảo phân công nhiệm vụ, đồng chí Thái Văn Thành- Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc, đơn vị diễn tập.

Đồng chí yêu cầu quá trình điều hành diễn tập, cấp uỷ Đảng, chính quyền cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ thứ tự từng bước. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền qua từng giai đoạn chuyển trạng thái nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp trong hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ.

Thông qua diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Linh năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kỷ - chiến thuật, tăng cường sức chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Từ đó củng cố tiềm lực quốc phòng, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan