Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động GPMB Dự án xây dựng cao tốc Bắc- Nam

Trong thời gian này, thực hiện chủ trương của Huyện ủy Vĩnh Linh, UBMT, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện, Đảng ủy thị trấn Bến Quan và các xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn đang tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực đồng thuận giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ.

Dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ là dự án trọng điểm quốc gia. Theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Trị, công tác GPMB phục vụ dự án phải bàn giao 100% trong phạm vi tuyến chính trước ngày 30/6/2023.

Tại huyện Vĩnh Linh, công tác GPMB đạt được kết quả nhất định, đến nay đã bàn giao mặt bằng sạch 11,6/14,25km, đạt 81,4%. Tuy nhiên, so với các huyện khác có đường cao tốc đi qua, thì huyện Vĩnh Linh tiến độ bàn giao mặt bằng tuyến chính và công tác tái định cư còn chậm.

Để đảm bảo tiến độ GPMB, từ ngày 19/5 đến 5/6/2023, UBMT, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện phối hợp Đảng ủy thị trấn Bến Quan và các xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tích cực đồng thuận, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách về công tác GPMB đường cao tốc Bắc- Nam, gắn với tuyên dương điển hình đi đầu trong công tác GPMB.

Đảng ủy các xã, thị trấn liên quan chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền; khối Dân vận cơ sở vào cuộc, tổ chức đối thoại hoặc đi tới nhà dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng; đồng thời nêu lên những lợi ích mà dự án mang lại, tuyên truyền, vận động, giải thích rõ các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Riêng đối với các chủ sử dụng đất không phải là người địa phương, thì chủ động, có biện pháp phối hợp với địa phương nơi công dân cư trú làm tốt công tác vận động chấp hành chủ trương của Nhà nước, đặc biệt là tiến độ và yêu cầu cấp thiết của việc GPMB thực hiện dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ.

BBT

Bài viết liên quan