Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị trực tuyến về đảm bảo ATGT đối với học sinh

Chiều ngày 2/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức kết nối hội nghị trực tuyến về đảm bảo ATGT đối với học sinh. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang- Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong những năm qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan học sinh xảy ra hết sức lo ngại, làm gần 500 em chết mỗi năm và hơn 800 em bị thương để lại hậu quả nặng nề đối với cá nhân các em, gia đình và xã hội.

Theo đánh giá của Bộ Công an, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về ATGT hiện nay ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng học sinh THCS, THPT đi học bằng xe máy điện, xe máy, xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, kéo đẩy xe khác, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe đang diễn ra khá phổ biến, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua số liệu cho thấy lỗi vi phạm của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chiếm gần 47,6% và hệ quả là tai nạn giao thông liên quan điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm trên 71,3%.

Tính riêng tại tỉnh Quảng Trị, trong 10 tháng đầu năm 2023, số lập biên bản vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh là 673 vụ, chiếm 3,25% so với số lập biên bản toàn tỉnh.

Để đảm bảo ATGT đối với học sinh, tại hội nghị, một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đó là: thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong tình hình mới; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về đảm bảo TTATGT cho lứa tuổi học sinh; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp học sinh vi phạm ATGT.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền, lưu ý tuyên truyền cá biệt, ứng dụng mạng xã hội để học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; vận động từng gia đình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

UBND các địa phương phải có giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả để đảm bảo tuyệt đối an toàn trường học, nhất là ATGT khu vực cổng trường; tăng cường sự phối hợp  giữa lực lượng chức năng- nhà trường- gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về TTATGT, trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm TTATGT của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về ATGT.

Đức An

Bài viết liên quan