Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Còn 2,04km dự án đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ chưa phê duyệt được phương án bồi thường, hỗ trợ

Trong thời gian qua, hệ thống chính trị của huyện Vĩnh Linh đã tích cực đẩy mạnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án xây dựng đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua địa bàn huyện.

Triển khai thi công một số đoạn đường cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ qua huyện Vĩnh Linh.

Đến thời điểm hiện tại, huyện đã hoàn thiện việc phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ 20 đợt; bàn giao mặt bằng 12,21km trong tổng số 14,25km. Trong đó, diện tích mặt bằng sạch để tiến hành thi công đạt 9,41km, chiếm tỷ lệ 66%. Tuy nhiên, còn 2,04km trên tuyến chính vẫn chưa có phương án bồi thường và hỗ trợ do ảnh hưởng đến nhà ở cần bố trí tái định cư và các công ty chế biến lâm sản cần bố trí di dời nhà máy.

Huyện Vĩnh Linh cũng đã hoàn thành GPMB cho 3 khu tái định cư tại các địa phương là xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà và thị trấn Bến Quan; tiến hành bàn giao mặt bằng Khu tái định cư xã Vĩnh Hà cho đơn vị thi công vào ngày 26/10/2023; đồng thời đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp Khu tái định cư thị trấn Bến Quan và Khu tái định cư xã Vĩnh Khê, dự kiến khởi công vào cuối tháng 11/2023.

Đặt ra mục tiêu đến ngày 31/12/2023, huyện Vĩnh Linh quyết tâm hoàn thành GPMB cho dự án đường cao tốc; dự kiến giải ngân hơn 150,4 tỷ đồng trước ngày 31/1/2024, đạt tỷ lệ 50,1% trong tổng số vốn giao năm 2023 và một phần vốn bố trí từ năm 2022 chuyển sang năm 2023.

Các khó khăn và vướng mắc liên quan đến việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp và xử lý đất dư thừa của công trình Khu tái định cư Vĩnh Khê đã được huyện báo cáo UBND tỉnh thống nhất chủ trương để huyện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong công tác GPMB.

BBT

Bài viết liên quan