Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Vĩnh Linh tiếp xúc với cử tri xã Vĩnh Thuỷ và Trung Nam

Ngày 10/11/2023, đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Vĩnh Linh đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Vĩnh Thuỷ và Trung Nam trước kỳ họp thứ 21, khóa VIII, HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 18, khóa VI, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tại điểm tiếp xúc xã Vĩnh Thuỷ có đồng chí Đào Mạnh Hùng- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMT tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vĩnh ThuỷTrung Nam phản ảnh, kiến nghị: Cần tiếp tục quan tâm, đầu tư để mỗi địa phương không những duy trì mà phải ngày một nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nhất là về giáo dục, hệ thống giao thông, truyền thông cơ sở. Giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông Sa Lung đang trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, sản xuất của người dân. Xem xét việc đấu giá quyền sử dụng đất nên ưu tiên cho người trên địa bàn thực sự có nhu cầu. Sớm giải quyết những trường hợp liên quan đến chế độ đãi ngộ cho đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; xem xét chế độ phụ cấp hợp lí đối với cán bộ đoàn thể; kịp thời xử lý một số khó khăn nảy sinh sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính... cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Đào Mạnh Hùng- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMT tỉnh và các thành viên đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Vĩnh Linh đã lắng nghe, tiến hành giải trình, làm rõ phần lớn những vấn đề mà cử tri 2 xã Vĩnh Thuỷ, Trung Nam kiến nghị, đề xuất. Đồng thời tiếp thu, tập hợp và trình lên kỳ họp tiếp theo của HĐND 2 cấp, cùng các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Nguyễn Trang- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan